למה צריך
חיפוש
זה ההבדל » הבדלים ועובדות » מהו תוצר לנפש?

מהו תוצר לנפש?

לחלופין, אלה יכולים לשמש כמדד להשוואה בין כלכלת המדינה לאלה של כלכלת המדינה האחרת. התמ”ג הוא כלי המשמש להערכת רמת החיים של המדינה, כלומר אם התמ”ג גבוה, כך גם רמת החיים של תושבי המדינה ולהיפך. הכנסה לאומית מתייחסת לתוצאה הסופית של כל הפעילויות הכלכליות של המדינה במהלך תקופה של שנה אחת, נמדדת כספית.

  • אזרחים ועסקים של מדינות אלו הפועלים בחו”ל מייצרים הכנסה נמוכה יותר בהשוואה להכנסה שמייצרים האזרחים והעסקים הזרים הפועלים במדינות אלו.
  • ניתן להשוות מדינות במונחים של תוצר לנפש בצורה טובה יותר אם מעוניינים לדעת את רמת החיים והרווחה של אזרחי מדינה.
  • לדוגמה, אם התוצר השנה עלה ב-5% בהשוואה לשנה שעברה, ניתן לומר שהמשק צמח ב-5%.
  • לפי תיאוריה אחת, ככל שהכלכלות הופכות מפותחות יותר וההכנסות עולות, אנשים בדרך כלל מתחילים לדרוש יותר שירותים מהממשלה, בין אם בתחום הבריאות, תחבורה ציבורית או חינוך.
  • סך ההכנסות ממסים נחשב לחלק מהתמ”ג של מדינה. כאחוז מהתמ”ג, סך ההכנסות ממסים מציין את חלק התפוקה של מדינה שנגבה על ידי הממשלה באמצעות מסים.
  • העובדה שהתמ”ג לנפש מחלק את התפוקה הכלכלית של מדינה בסך אוכלוסייתה הופכת אותו למדידה טובה של רמת החיים של מדינה, במיוחד מכיוון שהיא אומרת לך כמה מדינה מרגישה משגשגת לכל אחד מאזרחיה.
  • כדי להגיע לתמ”ג לנפש, כל מה שצריך לעשות הוא לחלק את התמ”ג בסך אוכלוסיית המדינה.
  • בהשוואה לכלכלות דומות אחרות, ארה”ב גובה פחות הכנסות ממסים. לדוגמה, בשנת 2019, ההכנסות ממס חברות בארה”ב היוו רק 1% מהתמ”ג. בין קבוצת 7 המדינות – יפן (4.2%), קנדה (3.8%), בריטניה (2.5%), צרפת (2.2%), גרמניה (2.0%) ואיטליה (1.9%) – ארה”ב.

GNI הוא ראשי תיבות של הכנסה לאומית גולמית המתייחסת לתפוקה המקומית והחוץ המצרפית, המוחזקת על ידי אזרחי המדינה במהלך שנת כספים מסוימת. זה כולל את התוצר המקומי הגולמי בתוספת הכנסות גורמים שהרוויחו בחו”ל על ידי תושבי המדינה בניכוי הכנסה שמקורה בתושבי חוץ מקומיים. הכנסה מגורם מתייחסת להכנסה המתקבלת ממכירת אמצעי הייצור, כלומר קרקע, עבודה, הון ויזם. התמ”ג, המייצג את התוצר המקומי הגולמי, הוא הערך הכולל של סחורות שיוצרו ושירותים הניתנים במדינה במהלך פרק זמן מסוים. התמ”ג מחושב בדרך כלל על בסיס שנתי, אך לפעמים ניתן לחשב אותו גם על בסיס רבעוני. יתרה מכך, התמ”ג נותן תמונת מצב של כלכלת המדינה ומשמש כמדד רחב של הייצור המקומי הכולל. מומחים כלכליים משתמשים בתוצר כדי להעריך את גודל הכלכלה וקצב הצמיחה שלה. התמ”ג הוא מדד חשוב למשקיעים, עסקים וקובעי מדיניות. יחס המס לתוצר משמש כדי לקבוע עד כמה ממשלת מדינה מכוונת את המשאבים הכלכליים שלה. הכנסות גבוהות יותר ממסים אומרות שמדינה מסוגלת להוציא יותר על שיפור תשתיות, בריאות וחינוך – מפתחות לסיכויים ארוכי הטווח של כלכלת המדינה ותושביה.

מדינות עם התמ”ג הגבוה ביותר לנפש

יחס מס לתוצר הוא מדד להכנסות ממסים של מדינה ביחס לגודל כלכלתה כפי שנמדד על ידי תוצר מקומי גולמי. היחס מספק מבט שימושי על הכנסות המדינה ממסים מכיוון שהוא חושף מיסוי פוטנציאלי ביחס לכלכלה. זה גם מאפשר מבט על הכיוון הכולל של מדיניות המס של אומה, כמו גם השוואות בינלאומיות בין הכנסות ממסים של מדינות שונות. התמ”ג, כלומר תוצר מקומי גולמי מתייחס לערך השוק המצרפי של כל המוצרים והשירותים המוגמרים המיוצרים על ידי מדינה. מצד שני, GNI מייצג הכנסה לאומית גולמית שלוקחת בחשבון את התמ”ג של המדינה ואת ההכנסה נטו שהרוויחה בחו”ל. אחת הדרכים שבהן כלכלנים מודדים את הגודל וההשפעה הכלכלית של הממשלה היא ביחס בין ההכנסות הכוללות לתוצר המקומי הגולמי. יחס זה שימושי להערכת ההשלכות הנוכחיות והעתידיות של הכנסות וצמיחה כלכלית שכן הם משפיעים על המדיניות הפיסקלית.

היכן מדורגת ארה”ב במונחים של הכנסות ממסים כאחוז מהתמ”ג?

מצד שני, התוצר הלאומי הגולמי הוא הערך של כל המוצרים והשירותים המוגמרים שבבעלות אזרחי המדינה, בין אם המוצרים הללו מיוצרים באותה מדינה ובין אם לאו. בטווח הארוך, הפחתת מסים יכולה לגרום לאנשים לעבוד יותר, להביא יותר עובדים בעלי כישורים נמוכים למעגל העבודה, לעודד חיסכון, לגרום לחברות להשקיע מקומית ולעודד יצירת רעיונות חדשים באמצעות מחקר. עם זאת, הפחתת מסים בטווח הארוך יכולה גם להאט את הצמיחה הכלכלית על ידי הגדלת הגירעונות. בנוסף, אם הפחתות המס יגדילו את ההכנסה של העובדים לאחר מס, הם עשויים לבחור לעבוד פחות, וזה יכול להשפיע לרעה על ההיצע.

האם התמ”ג כולל הכנסות ממסים?

כלכלנים משתמשים לעתים קרובות בתוצר ובתמ”ג לנפש כדי לנתח את הצמיחה הכלכלית של מדינה. על פי הבנק העולמי, הכנסות ממסים מעל 15% מהתוצר המקומי הגולמי של מדינה הן מרכיב מרכזי לצמיחה כלכלית ובסופו של דבר להפחתת העוני. התמ”ג והתמ”ג לנפש הם שניים מהמדדים המאייתים את המצב הכלכלי של מדינה.

משמעות היחס

אזרחים ועסקים של מדינות אלו הפועלים בחו”ל מייצרים הכנסה נמוכה יותר בהשוואה להכנסה שמייצרים האזרחים והעסקים הזרים הפועלים במדינות אלו. שניהם מייצגים את שווי השוק הכולל של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במשך תקופה מסוימת. צמיחה כלכלית צמיחה כלכלית מתייחסת לעלייה בייצור המצרפי ובערך השוק של סחורות ושירותים כלכליים במשק על פני תקופה מסוימת. התוצר המקומי הגולמי הריאלי הוא מדד מותאם אינפלציה של ערכם של כל הסחורות והשירותים המיוצרים במשק. בעוד התמ”ג הוא אינדיקטור לכלכלה המקומית/לאומית, התמ”ג מייצג את האופן שבו אזרחיו תורמים לכלכלת המדינה.

תוצר מקומי גולמי (GDP)

התמ”ג והתמ”ג לנפש הם שני מדדים חשובים שבהם משתמשים הכלכלנים כדי למדוד את גודל כלכלת המדינה וקצב הצמיחה. בעוד שהתמ”ג מודד את סך הפעילות הכלכלית של המדינה, התמ”ג לנפש מספק אינדיקציה לשגשוגה של המדינה. בהשוואה לכלכלות דומות אחרות, ארה”ב גובה פחות הכנסות ממסים. לדוגמה, בשנת 2019, ההכנסות ממס חברות בארה”ב היוו רק 1% מהתמ”ג. בין קבוצת 7 המדינות – יפן (4.2%), קנדה (3.8%), בריטניה (2.5%), צרפת (2.2%), גרמניה (2.0%) ואיטליה (1.9%) – ארה”ב.

התמ”ג הנומינלי שונה מהתמ”ג הריאלי בכך שאינו לוקח בחשבון את ההשפעות של אינפלציה או דפלציה. כתוצאה מכך, התמ”ג הנומינלי עלול לדווח באופן לא מדויק על צמיחה אמיתית בהשוואה שנה לשנה. שוויון כוח קנייה משווה את התפוקה הכלכלית של מדינות שונות באמצעות מדד סטנדרטי המבוסס על סל משותף של סחורות ושירותים.

ההבדל בין תוצר לתוצר לנפש

כמו כן, נשקללים מגוון מדדים חברתיים, מהערך של עבודה התנדבותית ועד לעלות הפשע, המייצרים נתון שלוקח בחשבון היקף מקיף יותר של ניסיון אנושי. דרך התוצר המקומי הגולמי הנומינלי לא קל יותר מכיוון שהוא מגרד את פני השטח. מצד שני, ניתוח הצמיחה הכלכלית באמצעות התמ”ג הריאלי קל יותר באופן משמעותי ויחסית. תוצר מקומי גולמי נומינלי מודד את הערך של כל המוצרים והשירותים המוגמרים המיוצרים על ידי מדינה במחירי השוק הנוכחיים שלהם. יחס החוב לתוצר מודד את היחס בין החוב הלאומי של מדינה לתוצר המקומי הגולמי שלה. כפי ששני אלה משקפים, כמה יעילה המדינה פועלת מבחינה כלכלית, שנה אחר שנה.

עליך להשתמש בתוצר האמיתי כדי להשוות את התמ”ג לפי מדינה. אבל, כדי לפצות על יוקר המחיה השונה בין מדינות, עליך להשתמש גם בשוויון כוח קנייה. מדינות עם שיעורי צמיחה טובים מושכות יותר משקיעים עבור מניות, אג”ח וחוב ריבוני. GPI בוחן שילוב של אינדיקטורים כלכליים, סביבתיים וחברתיים כדי ליצור תמונה של ההתקדמות הכוללת של מדינה או מדינה. GPI מתחיל גם במדידת פעילות כלכלית אך כולל גורמים כלכליים שליליים כמו אי-שוויון בהכנסה ועלות תת-תעסוקה. אינדיקטורים סביבתיים כגון זיהום ואובדן קרקע חקלאית משפיעים לרעה על ה-GPI.

התמ”ג מודד את כלל הפעילות הכלכלית של המדינה, בעוד התמ”ג לנפש מספק אינדיקציה לשגשוגה של המדינה. חשבונאות הכנסה לאומית מתייחסת למערכת הנהלת החשבונות שבה משתמשות ממשלות כדי למדוד את רמת הפעילות הכלכלית, כגון תוצר. לשם הקבלה, אם משפחה מרוויחה 75,000 דולר בשנה, ההוצאות שלה צריכות להישאר בטווח הרווחים שלה. ייתכן שההוצאות של המשפחה עלולות לעלות על הרווחים שלה מדי פעם, כמו בעת רכישת בית או רכב בהשאלה, אבל אז היא חוזרת לגבולות לאורך תקופה. תקופות ארוכות יותר של תוצר שלילי, המצביעים על יותר הוצאה מייצור, עלולות לגרום נזק גדול לכלכלה.

ההכנסות ממסים קשורות קשר הדוק לפעילות הכלכלית, ועולה בתקופות של צמיחה כלכלית מהירה יותר וירידה בתקופת מיתון. באחוזים, ההכנסות ממסים בדרך כלל עולות ויורדות מהר יותר מהתמ”ג, אך היחס אמור להישאר עקבי יחסית, ללא תנודות קיצוניות בצמיחה. תוצר מקומי גולמי נומינלי הוא מדידה של תפוקה כלכלית שאינה מתאימה לאינפלציה. התמ”ג מודד את כל מה שמיוצר על ידי כל האנשים והחברות בגבולות המדינה. כאשר אתה שומע דיווחים על התמ”ג של מדינה שאינם מציינים את הסוג, סביר להניח שהוא תוצר נומינלי.

צרו איתנו קשר

אהבתם? שלחו לחבר\ה שחייב\ת לדעת גם!

דילוג לתוכן